Členovia výboru

Predseda

Ing. Pavol Moravčík

Kontakt: 0905 174 092

Podpredseda

Vladimír Veselovský

Kontakt: 0905 513 610

Lesník

Ján Veselovský

Kontakt: 0915 115 628

Tajomníčka

Irena Čimborová

Ekonómka a účtovníčka

Janka Stašová

Kontakt: 0915 115 868

Členovia

Pavol Chovanec

Michal Veselovský

 

 

Členovia dozornej rady

Predseda Dozornej rady

Miroslav Pindura

Členovia

Oto Kurpaš

Miroslav Veselovský

Odborný lesný hospodár

Ing. Miroslav Vierik

Kontakt: 0908 901 688