Členovia výboru

Predseda

Ing. Pavol Moravčík

Kontakt: 0905 174 092

Menežér prác v lese

Ján Veselovský

Kontakt: 0915 115 628

Tajomníčka

Irena Čimborová

 

Ekonómka a účtovníčka

Janka Stašová

Kontakt: 0915 115 868

Členovia

Pavol Chovanec

Martin Švanda

Vladimír Veselovský

Členovia dozornej rady

Predsedníčka Dozornej rady

Mgr. Miroslava Stašová

Členovia

Oto Kurpaš

Miroslav Pindura

Odborný lesný hospodár

Ing. Miroslav Vierik

Kontakt: 0908 901 688