Členovia výboru

Predseda

Vladimír Veselovský

Kontakt: 0905 174 092

Podpredseda

Martin Švanda

Kontakt: 0908 640 488

Menežér prác v lese

Ján Veselovský

Kontakt: 0915 115 628

Tajomníčka

Irena Čimborová

 

Ekonómka a účtovníčka

Janka Stašová

Kontakt: 0915 115 868

Členovia

Pavol Chovanec

Štefan Črep

Členovia dozornej rady

Predsedníčka Dozornej rady

Mgr. Miroslava Stašová

Členovia

Oto Kurpaš

Juraj Dutka

Odborný lesný hospodár

Ing. Dušan Markovič

Kontakt: 0918 335 438