Nezaradené

Brigáda

Výbor Šoltýsskeho komposesorátu oznamuje svojím členom, ktorý majú záujem zúčastňovať sa na brigádach , nech sa hlásia členom výboru alebo na telefónnom čísle 0915115628.